LOGIN för kursdeltagare

  1. Här kommer jag samla alla deltagarna med krav på lösenord för att kunna komma in
  2. Tanken är vidare att jag skapar eget login för resp. anv. så övriga inte ser vad ni frågar.
  3. Vi anpassar detta vidare tillsamman under kursen gång.

Välkomna